Η ΚRI , το Κέντρο Έρευνας της Κουνταλινι Γιόγκα δημιουργήθηκε από τον Γιογκι Μπατζαν το 1972 για την διατήρηση της ακεραιότητας των διδασκαλιών, και για να διαβεβαιώσει ότι θα μεταδοθούν σωστά στις μελλοντικές γενιές.

Ή ΚRI είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος παραδίδει τις διδασκαλίες του Γιόγκι Μπάτζαν με τρείς τρόπους:

  1. Εκπαιδεύοντας μαθητές και δασκάλους μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  2. Διεξάγοντας έρευνές που αποδεικνύουν εμπεριστατωμένα τα οφέλη της άσκησης στην κουνταλΪνι γιόγκα
  3. Παρέχοντας και εκδίδοντας αυθεντικό υλικό σχετικό με την κουνταλΊνι γιόγκα σε μαθητές και δασκάλους.

Αποστολή της ΚΡΙ ειναι να υποστηρίζει και να διατηρεί την αυθεντικότητα ,την ακεραιότητα και την ακρίβεια των διδασκαλιών του Γιόγκι Μπάτζαν.

Όταν ο Γιόγκι Μπατζαν ξεκίνησε να διδάσκει δήλωσε πολύ ξεκάθαρα την αποστολή του: 《 ήρθα στη Δύση για να δημιουργήσω Δασκάλους, και όχι να κάνω συλλογή μαθητών 》.

Η ευθυνη της ΚΡΙ έγκειται στην παροχή των καλύτερων ποιοτικά εκπαιδευτικών προγραμμάτων δασκάλων και για τα τρία επίπεδα. Είναι ο μόνος οργανισμός πιστοποίησης της κουνταλίνι γιόγκα όπως διδάχθηκε από το Γιόγκι Μπατζαν.

Τα τρία επίπεδα είναι:

  • Επίπεδο 1. Εισηγητής. Βάση
  • Επίπεδο 2. Επαγγελματίας. Μεταμόρφωση
  • Επίπεδο 3. Δάσκαλος. Συνειδητοποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΚΡΙ παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη σελιδα kundaliniyogaresearchinstitute.org

Photo credit: Jaijot Kaur.