Ο Yogi Bhajan παρατήρησε πως αν και έχουμε αναπτύξει επιστημονική κατανόηση σε πολλές περιοχές έρευνας, ούτε μαθαίνουμε, ούτε μελετάμε ανοιχτά το πως να είμαστε άνθρωποι. Αυτή την έρευνα την αποκάλεσε ‘ανθρωπολογία – humanology’ και παρέδωσε εκτενείς πρακτικές διδασκαλίες για να μας καθοδηγούν στο να βρίσκουμε το δρόμο μας μέσα στη ζωή.

Αυτό το πεδίο διδασκαλίας είναι ευρύ. Ένα παράδειγμα είναι οι γιόγκικοι κύκλοι ζωής. Παρότι τείνουμε να σκεφτόμαστε την ανάπτυξή μας μόνο ως χρόνια προς την ενηλικίωση, η γιόγκικη διδασκαλία μας υποδεικνύει πως στην πραγματικότητα υπάρχουν τρεις κύκλοι που καθορίζουν την ανάπτυξή μας και πως αυτοί είναι συνεχείς καθ’όλη την διάρκεια της ζωής.

7ετής κύκλος: Συνείδηση

Ο τρόπος που κατανοούμε τον εαυτό μας και τα πάντα γύρω μας αλλάζει ανά 7 έτη.

11ετής κύκλος: Νοημοσύνη

Η ικανότητά μας για εφαρμογή της κατανόησής μας στη ζωή αλλάζει ανά 11 έτη.

18ετής κύκλος: Ζωτική Ενέργεια

Η φυσική μας ενέργειά αλλάζει ανά 18 έτη. Μπορεί να ζούμε στην δεκαετία των 20 χρόνων όπως ζούσαμε στα 18, αλλά μετά τα 36 θα παρατηρήσουμε πως το σώμα μας απαιτεί άλλη μεταχείριση.

Αυτοί οι κύκλοι ορίζουν τις ισορροπίες ανάμεσα στην επίγνωση, την εφαρμοσμένη νοημοσύνη μας και τη φυσική μας δομή. Το μυστικό για να ολοκληρωθούμε ως ανθρώπινα όντα έγκειται στο να ραφινάρουμε αυτή την ισορροπία, τη συντήρηση και την εξέλιξη στους κύκλους αυτούς της ζωής.

Προκειμένου να ζούμε αρμονικά με αυτούς τους κύκλους ζωής, ο Yogi Bhajan συνέθεσε μερικές πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο ζωής που περιλαμβάνει τόσο τις πνευματικές, όσο και τις σωματικές και νοητικές πτυχές ενός ατόμου. Από τη γέννηση έως την παιδική ηλικία, την ενηλικίωση, το γάμο και τις σχέσεις, την εργασιακή ζωή, την μέση ηλικία, την προχωρημένη ηλικία και τον θάνατο, μπορεί να βρει κανείς απαντήσεις και οδηγίες για το πως να πορεύεται στη ζωή του.

Θα αναπτύσσουμε περισσότερες πηγές σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες για να σας φέρνουμε περισσότερες διδαχές πάνω στην ανθρωπολογία αυτή (humanology).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πηγές στα Αγγλικά στην αδελφική σελίδα μας: 3HO.org

Photo credit: Giulio Colombo.Vibrant Kundalini. Italy

Η επιστήμη αυτής της ανθρωπολογίας είναι μια πολύ απλή, επιστημονική διεργασία, και υπάρχει μια μεγάλη ελπίδα πως ο Δυτικός Κόσμος θα χρησιμοποιήσει αυτή την εξαιρετική τεχνολογία προς όφελός του. Αυτό σημαίνει απλά, πως θα αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του ο προβολικός άνθρωπος, που γνωρίζει την επιστήμη και την τέχνη του να είναι κανείς υγιής, χαρούμενος και του να είναι ιερός. 01/04/1989 Αυτή η επιστήμη λέγεται Ανθρωπολογία – Humanology, πως να παραμένεις άνθρωπος ακόμα κι όταν αυτό φαντάζει αδύνατον. June 27, 1994 Yogi Bhajan