We doen ons uiterste best om de zorg voor alle kinderen in de gemeenschap perfect te laten zijn. We kunnen dit alleen goed doen als ouders zelf de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor hun kinderen op het Festival. Dit betekent:

  • Registreer je kinderen voor een Kinder- Jeugdkamp.
  • Alle nodige informatie verstrekken aan de medewerkers van het Jeugdkamp: jouw mobiele nummer, waar je van plan bent te zijn, eventuele speciale dieetwensen of andere behoeften van jouw kind
  • Neem je verantwoordelijkheid voor Karma Yoga in het Kinderkamp waarvoor je je hebt aangemeld, zorg dat je er op tijd bent en bij het gehele programma aanwezig blijft.

Ziekte

Als jouw kind ziek en/of besmettelijk is, breng het dan niet naar het kinderkamp. We zijn niet toegerust om voor zieke kinderen te zorgen. Elke overtreding van dit beleid zal zeer serieus worden opgepakt.

In Noodgevallen

Deel jouw locatie op het Festival en jouw mobiele nummer met de groepsleider om bij Noodgevallen adequaat en snel actie te kunnen ondernemen.

Teken

Er zijn teken in deze regio van Frankrijk. (Deze kunnen mensen die gebeten worden infecteren met de ziekte van Borreolosis / Lyme, als het niet vroeg wordt gesignaleerd.) Het is zeer belangrijk om jouw kind te controleren op een evt. tekenbeet en hem of haar grondig elke dag te wassen na het kamp. Teken graven in het bijzonder in de warme plaatsen op het lichaam – controleer daarom plooien aan de achterzijde van de knieën, de lies, oksels, enz. Het kamppersoneel kan hierbij niet helpen, tenzij een kind uitdrukkelijk om hulp vraagt. Als u een teek vindt, gebruik je speciale tekenpincet om deze te verwijderen of bezoek je onze Eerste Hulp. Probeer niet met je vingers een teek uit te trekken of te borstelen.

Veiligheid(verantwoordelijkheid)

Als jij jouw (preteen) kinderen toestemming geeft om het Kinderkamp te verlaten, geven we hen een aparte gekleurde armband, zodat alle jeugdgidsen hiervan op de hoogte zijn. Informeer daarom de groepsleider als jij jouw kinderen toestemming geeft om alleen uit het Kamp te vertrekken.

Alleen kinderen tussen 10 en 12 jaar kunnen met toestemming alleen uit het Jeugdkamp vertrekken

Veiligheid(plekken)

Er zijn een aantal gebieden van het kamp die niet veilig zijn voor kinderen om zonder toezicht te spelen: er is een generator achter de Big Top, er zijn twee open gebieden van water (het grotere meer voorbij de sadhana veld is een rioolwaterzuiveringsmeer) en een bamboe bos in tienerkamp.

Het is voor kinderen op geen enkel moment toegestaan om: te spelen op bestelwagens, op of rond de meren te zijn, zonder toezicht op het podium in de Big Top of het Sadhana podium te komen.

Als ouder ben je volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw kind gedurende het gehele Festival. Je zorgt ervoor dat jouw kind het Festival en zijn regels respecteert en dat het weet welke plekken verboden zijn.