Gurdwara letterlijk betekent dit ‘de deur naar de Guru’. Het vertegenwoordigt de drempel tussen het eindige en het Oneindige. De beroemdste Sikh tempel, Harimandir Sahib, ook bekend als de Gouden Tempel, is in Amritsar in het noorden van India. Het heeft vier deuren die openen in alle windrichtingen om aan te tonen dat iedereen welkom is, ongeacht hun geloof en achtergrond, of welk pad in het leven hen daar bracht.

Op het Europese Yoga Festival, creëren we een heilige ruimte in de Gurdwara. Deze ruimte is open voor iedereen en iedereen is welkom om deel te nemen en te leren. Deze ruimte is een uitnodiging om diep in een heilige ruimte van gemeenschappelijk gebed, devotionele zang, en gemeenschap te duiken. Het is een prachtige plek om tot rust te komen.

De Gurdwara heeft elke dag een volledig programma – van een kirtan-programma direct na de sadhana, tot aan avondgebeden, een de hele nacht kirtan (genoemd Ransubhai), een cover-to-cover lezing van de Siri Guru Granth Sahib (dit wordt een Akhand Paath genoemd), mensen die Sikhs geloften  afleggen en soms zelfs een bruiloft!

Er is een prikbord buiten de Gurdwara dat dagelijks wordt bijgewerkt met evenementen en mogelijkheden om je aan te melden en deel te nemen.

Onze Gurdwara is er voor iedereen, en is een leerruimte – dus als er dingen zijn waarover je meer wilt weten, of als je wil deelnemen, voel je vrij om een van de sevadars te bevragen in de Gurdwara.

Dit is de kern van Sikhisme: een zijn met het goddelijke en et herkennen van het ene licht in alles.

Overzicht van woorden

Ardaas Een dagelijks Sikh gebed gedaan door de sangat (gemeenschap) voor genezing, kracht, zegeningen en succes. Het kan worden gedaan voor of na het uitvoeren van een belangrijke taak of gebeurtenis.

Bole So Nihaal, Sat Siri Akaal Dit is een overwinningskreet, verdeeld in twee delen of zinnen. De eerste, Bole So Nihaal , is een verklaring die betekent: “wie spreekt (de volgende zin) zal gelukkig zijn, zal worden vervuld,” en het tweede deel Sat Siri Akaal betekent “eeuwig is de Grote Tijdloze Waarheid”.

Gurbani dit woord bestaat uit 2 wortels: ‘Gur’ betekenis ‘Guru’ – spirituele leraar, en ‘Bani’ betekenis ‘woorden, uitingen’. Gurbani betekent ‘de woorden van de Goeroe’, ‘de leringen van de Guru’.

Gurdwara “Poort of deur naar de Guru.” Verwijst naar een plek die de Siri Guru Granth Sahib herbergt. Betekent ook de ceremonie die wordt gehouden in de Gurdwara.

Hukumnama ‘bevel van God’. Dit is een dagelijkse lezing van een shabd van de Siri Guru Granth Sahib, die kan worden opgevat als een ‘gedachte voor de dag’. Na het zingen van kirtan en het zeggen van een Ardaas, wordt de Siri Guru Granth Sahib Ji geopend op een willekeurige pagina, en wordt een shabd gelezen – eerst in de geluidsstroom van shabd goeroe, dan de Engelse vertaling. U hoeft de betekenis niet geheel te begrijpen, je ervaart de geluidsstroom en die prikkel raakt je hart.

Kaur Kaur wordt gegeven als het tweede deel van een Spirituele Naam voor vrouwen. Kaur betekent ‘prinses of leeuwin van God’. De namen Kaur en Singh brengen adel, genade, macht, moed en het leven bewust over.

Kirtan Zingen van de heilige poëzie in de Siri Guru Granth Sahib (elk gedicht of hymne wordt vaak aangeduid als een shabd).

Langar Een traditie van eenvoud waarin alle mensen, ongeacht religie, ras of geslacht, als gelijken bij elkaar zitten en delen in een gezegende maaltijd. Niemand heeft speciale zitplaatsen of gerechten. Allen zitten op de vloer en worden samen bediend.

Misl Deze term komt oorspronkelijk uit het Perzisch, en betekent ‘gelijkend of gelijk’. In de 18e eeuw werd het gebruikt om een eenheid van Sikh krijgers te beschrijven. Het wordt nu gebruikt in 3HO om een werkgroep van sevadars te beschrijven.

Ransabhai De hele nacht met kirtan en devotionele muziek. Sluit je aan bij het hele kamp voor deze gezellige en goddelijke avond. Je gaat liggen (met je hoofd naar de Guru) of zitten; je luistert of zingt mee.

Sahej paath Een volledige lezing van de Siri Guru Granth Sahib gedaan in het tempo van de lezer (een Akhand Paath is een volledige en continue lezing zonder pauzes). Een Sahej Paath of een Akhand Paath kan worden gedaan door een of meer lezers.

Sangat is een groep mensen die een goede gemeenschap  vormen en die spirituele steun biedt aan haar leden. De Guru verwijst vaak naar het ‘gezelschap van heiligen’ of het ‘gezelschap van het heilige’. Wanneer we toegewijd en afgestemd zijn op Waarheid, worden wij dit ‘gezelschap van heiligen’.

Sat Nam “Waarheid is mijn identiteit.”

Seva Belangeloze service; service vanuit het hart.

Shabd Lofzang op God

Singh Het tweede deel van elke Spirituele Naam voor mannen. Singh betekent ‘de leeuw van God’. De namen Kaur en Singh brengen adel, genade, macht, moed en het leven bewust over.

Siri Guru Granth Sahib De belichaming van alle Sikh Dharma wijsheid. Hoewel het in de vorm van een groot boek met de verzamelde geschriften van de Sikh Gurus en andere gerespecteerde heiligen is , vertegenwoordigt dit voor Sikhs de levende vorm van hun Guru.

Wahe Wahe Guru Ji Ka Khalsa, Wahe Guru Ji Ki Fateh! “Alle zuiverheid behoort tot God, alle overwinning behoort aan God.”