Alle ouders dienen zich in te schrijven voor een volledig verblijf in het kamp voor jongeren in de hoedanigheid van karma yoga; ze hoeven zich niet in te schrijven in een andere groep voor karma yoga. U wordt verzocht zich voor een dag in te schrijven op het moment dat u uw kind inschrijft voor het kamp.

Het is van essentieel belang voor een goed verloop van de kampen dat u de dag waarop u bent ingeschreven aanwezig bent en dat u vanaf het begin van het journaal tot het einde blijft.

Vergeet niet dat wanneer u op kamp bent voor karma yoga, u hier bent om bij te dragen aan het welzijn van alle jongeren die zich hier bevinden - en niet alleen om uw kind te beschermen.

Camp pour jeunes enfants - les parents sont invités à faire du karma yoga pendant une journée pendant le Tantra Yoga Blanc

Kamp voor kinderen - een dagdeel gedurende het hele kamp; tijdens de Tantra Blanc is aanvullende hulp noodzakelijk.

Kinderkamp - een dag in het hele kamp; op de dagen van Tantra Blanc is aanvullende hulp noodzakelijk

Kamp voor adolescenten - de ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de excursie in het Château Anand of aan één van de excursies tijdens de Tantra Blanc.