Gezond, gelukkig, heilig

HHH vertegenwoordigt de waarden die de leden van onze gemeenschap, de Sangat, al 50 jaar toepassen in hun dagelijks leven.

Om gezond, gelukkig en heilig te zijn. Ook bekend als 3HO (O voor Organisatie)
Deze drie waarden zijn de pijlers van de beoefening en toepassing van Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan. Op het European Yoga Festival krijg je de kans om deze principes te leven in alle aangeboden activiteiten en ze te delen met de wereld om je heen.