Voorwaarden van de Service

Gelieve het volgende te lezen en ermee akkoord te gaan

1. Ik erken dat de instructies van het personeel van het European Yoga Festival te allen tijde opgevolgd dienen te worden om de veiligheid en zekerheid van alle deelnemers te waarborgen.

2. Ik begrijp dat ik, door lid te worden of mijn lidmaatschap uit te breiden tot de 3HO Europe Foundation, het recht heb deel te nemen aan het jaarlijks gehouden Europese Yoga Festival, en dat ik geabonneerd ben op de 3HO Europe Newsletter.

3. Het lidmaatschap van de Stichting 3HO Europe loopt voor het lopende jaar van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.

4. Indien een opname, bijvoorbeeld door middel van foto of video, van een groepsevenement mij zou tonen, geef ik toestemming voor de reproductie en elk ander gebruik van deze opname voor alle doeleinden van de 3HO Europe Foundation en het European Yoga Festival.

5. Ik behoud mij het recht voor deze toestemming in te trekken. In dat geval zal de Stichting 3HO Europe het gebruik van dit materiaal stopzetten na een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop zij de kennisgeving van deze intrekking heeft ontvangen.

6. Ik bevestig dat ik het recht heb deze overeenkomst vrijelijk aan te gaan, dat ik niet beperkt ben door enige verbintenissen tegenover de partijen, en dat er geen financiële verbintenissen of verplichtingen voor mij uit deze overeenkomst voortvloeien.

7. Hierbij geef ik alle rechten op, auteursrechtelijk en anderszins, voor het gebruik van mijn naam, gelijkenis, foto, stem, uiterlijk en optreden voor elk doel dat de 3HO Europe Foundation en het European Yoga Festival geschikt achten

8. Ik onthef en vrijwaar 3HO Europe Foundation, het European Yoga Festival, en haar functionarissen, werknemers, agenten en aangewezenen uitdrukkelijk van alle claims, bekend en onbekend, die voortkomen uit, of op enigerlei wijze verband houden met het hierboven genoemde gebruik en verklaringen.

9. De hierin verleende rechten zijn eeuwigdurend en wereldwijd.

10. Ik erken dat het 2022 European Yoga Festival zal worden georganiseerd onder speciale omstandigheden als gevolg van COVID-19 en ik neem de verantwoordelijkheid om de veiligheidsregels toe te passen die het European Yoga Festival en 3HO Europe Foundation implementeren voor de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers.

11. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijzelf en elke persoon onder de 18 jaar die mij vergezelt om de veiligheidsregels toe te passen die het European Yoga Festival en 3HO Europe Foundation implementeren voor de veiligheid en zekerheid van alle deelnemers.

12. Gezien de sanitaire situatie neem ik de verantwoordelijkheid voor de gezondheidstoestand van mijzelf en (en elke persoon onder de 18 jaar die mij vergezelt). Ik ga ermee akkoord te voldoen aan de eisen van de autoriteiten tijdens het Europese Yoga Festival.

13. Ik zal een minder dan 48 uur negatieve COVID-19 test voorleggen bij aankomst voor mijzelf en elke persoon onder de 18 jaar die mij vergezelt naar het Festival - Raadpleeg de pagina "Covid Veiligheidsvoorschriften" op onze website voordat u naar het European Yoga Festival afreist om de geldigheid van uw Covid-test te controleren en eventuele andere vereisten van de overheid op het gebied van gezondheid en veiligheid bij reizen en deelname aan evenementen.

14. Ik ga akkoord met de mogelijkheid van Covid-19 testen op het terrein van het Europese Yoga Festival en verklaar mijzelf en iedere persoon onder de 18 jaar te onderwerpen om dit toe te staan. In dit geval zullen de tests volledig worden betaald door de 3HO Europe Foundation.

15. Indien ik of een persoon jonger dan 18 jaar die mij vergezelt, de laatste 10 dagen voor het Europese Yoga Festival in een gebied met een hoog risico en/of hoge besmettingsgraad voor COVID-19 of een van de varianten ervan heb verbleven, stemmen wij ermee in niet aan het festival deel te nemen.

16. Als ik of een persoon jonger dan 18 jaar die mij vergezelt positief test op COVID-19, ga ik ermee akkoord de regels die door de Franse regering zijn opgesteld ten tijde van het Europese Yoga Festival na te leven en het festival onmiddellijk te verlaten.

17. Ik heb de regels en het doel van het Europese Yoga Festival en de 3HO Europe Foundation gelezen en ga ermee akkoord. Ik kan volledige informatie vinden op www.euroepanyogafestival.eu en www.3ho-europe.org

18. Annulering: Vanwege de bijzondere omstandigheden waarin het European Yoga Festival in 2022 wordt georganiseerd, volgt hier ons annuleringsbeleid:

    A - Als u besluit te annuleren vóór 30 juni 2022 - U krijgt 100% restitutie van het bedrag dat u hebt betaald.

    B - Als u na 30 juni en vóór 15 juli 2022 besluit te annuleren - krijgt u 75% het door u betaalde bedrag terugbetaald.

    C - Als u besluit te annuleren na 15 juli en vóór 23 juli 2022 - U krijgt 25% het door u betaalde bedrag terugbetaald.

   D - Als u besluit te annuleren na 23 juli 2022 - U komt niet in aanmerking voor enige terugbetaling.

> Alle data zijn berekend in CET - Centraal Europese Tijd.

> Indien u wenst te annuleren, stuur ons dan een e-mail naar accounts@3ho-europe.org met vermelding van de volledige reden voor uw annulering.

> De datum en het tijdstip van uw e-mail zullen worden gebruikt als bewijs van de annuleringsdatum en -tijd. 

Een paar andere Richtlijnen

RUST TIJD

Om ons te helpen op te staan voor sadhana, dat elke ochtend om 4 uur begint, heeft het kamp elke avond een stille tijd vanaf 22 uur. Gelieve deze tijden te respecteren.

MOBIELE TELEFOONS

Wij raden u ten zeerste aan om tijdens de 7 dagen van het festival een digitale detox te proberen.

Als je toch je telefoon moet gebruiken, wees dan discreet en respecteer dat het festivalterrein een heilige genezingsplek is.

Als u opnamen wilt maken van workshops, is het raadzaam van tevoren contact op te nemen met de workshopleider en hun toestemming te vragen.

Laad je telefoon alleen op bij de oplaadpunten voor mobiele telefoons bij de ingang van het festival. We raden nog steeds aan om laptops thuis te laten.

FOTOGRAFIE

We moedigen je aan om je ervaringen op het festival te fotograferen en te delen. We vragen je echter om je intuïtie te volgen over wat/waar geschikt is om te fotograferen en wat door anderen als opdringerig kan worden ervaren. Vergeet niet dat dit een heilige plaats is en een tijd van genezing voor velen die misschien niet gefotografeerd willen worden. En wees alstublieft gevoelig en fotografeer geen kinderen. We willen een veilige plek creëren waar iedereen bij EYF gewoon kan ZIJN, vooral tijdens de Tunnel van Liefde.

GEEN FLYERS / GEEN ARTIKELEN

Om een visueel vredig evenement te creëren en papierafval te verminderen, hanteren we een no-flyer beleid op het festival. Daarom is het niet toegestaan om ansichtkaarten of posters op het festivalterrein op te hangen, met inbegrip van het uitdelen van flyers aan mensen in het sadhana-veld of het ophangen ervan op autoruiten op de parkeerplaats.