Gurdwara betekent letterlijk 'de deur naar de Goeroe'. Het vertegenwoordigt de drempel tussen het eindige en het Oneindige. De beroemdste Sikh-tempel, Harimandir Sahib, ook bekend als de Gouden Tempel, staat in Amritsar in Noord-India. Hij heeft vier deuren die in alle richtingen opengaan, om te laten zien dat iedereen welkom is, ongeacht zijn geloof en achtergrond, of welk levenspad hem daar heeft gebracht.

Op het Europese Yoga Festival creëren we een heilige ruimte in de Gurdwara. Deze ruimte is open voor iedereen, en iedereen is welkom om deel te nemen en te leren. Deze ruimte is een uitnodiging om diep te duiken in een heilige ruimte van gezamenlijk gebed, devotionele zang en gemeenschap. Het is een prachtige plek om naar toe te komen als je een stille ruimte nodig hebt.

De Gurdwara heeft elke dag een vol programma - van een kirtanprogramma direct na sadhana, tot avondgebed, een kirtan die de hele nacht duurt (genaamd Ransubhai), een kaft-tot-kaft lezing van de Siri Guru Granth Sahib (dit wordt een Akhand Paath), mensen die Sikhs geloften afleggen, en soms zelfs een bruiloft!

Er is een mededelingenbord buiten de Gurdwara dat dagelijks wordt bijgewerkt met evenementen, en mogelijkheden om je aan te melden en deel te nemen.

Onze Gurdwara is voor iedereen, en is een leerruimte - dus als er dingen zijn waar je meer over zou willen weten, of als je wil deelnemen, voel je vrij om het aan een van de sevadars in de Gurdwara te vragen.

Dit is waar Sikhi over gaat: één zijn met het goddelijke, en het Ene licht in allen herkennen.

GLOSSARIUM VAN TERMEN

Ardaas Een dagelijks Sikh gebed, gedaan door de sangat (gemeenschap) voor genezing, kracht, zegeningen en succes. Het kan worden gedaan voor of na het ondernemen van een belangrijke taak of gebeurtenis.

Bole So Nihaal, Sat Siri Akaal Dit is een overwinningskreet, verdeeld in twee delen of zinnen. Het eerste, Bole So Nihaal , is een uitspraak die betekent "wie (de volgende zin) uitspreekt zal gelukkig zijn, zal vervuld worden", en het tweede deel Sat Siri Akaal betekent "eeuwig is de Grote Tijdloze Waarheid"). 

Gurbani dit woord is samengesteld uit 2 wortels: 'Gur' betekent 'Goeroe' - spiritueel leraar, en 'Bani' betekent 'woorden, uitingen'. Gurbani betekent 'de woorden van de goeroe', 'de leringen van de goeroe'.

Gurdwara "Poort of deur naar de Goeroe." Verwijst naar een plaats die de Siri Guru Granth Sahib huisvest. Betekent ook de ceremonie die in de Gurdwara gehouden wordt.

Hukumnama 'bevel van God'. Dit is een dagelijkse lezing van een shabd uit de Siri Guru Granth Sahib, die kan worden opgevat als een 'gedachte voor de dag'. Na het zingen van kirtan en het zeggen van een Ardaas, wordt de Siri Guru Granth Sahib Ji geopend op een willekeurige pagina, en een shabd wordt gelezen - eerst in de klankstroom van shabd guru, dan de Engelse vertaling. Je hoeft de betekenis niet intellectueel te begrijpen om te voelen hoe de klankstroom je hart raakt.

Kaur Kaur wordt gegeven als het tweede deel van een spirituele naam voor vrouwen. Kaur betekent "prinses of leeuwin van God". De namen Kaur en Singh staan voor adel, gratie, kracht, moed en bewust leven.

Kirtan Het zingen van de heilige poëzie vervat in de Siri Guru Granth Sahib (elk gedicht of hymne vaak aangeduid als een shabd).

Langar Een eenvoudige traditie waarbij alle mensen, ongeacht godsdienst, ras of geslacht, als gelijken samenzitten en delen in een gezegende maaltijd. Niemand heeft speciale zitplaatsen of gerechten. Allen zitten op de grond en worden samen bediend.

Misl Deze term zou oorspronkelijk uit het Perzisch komen en "gelijk of gelijkwaardig" betekenen. In de 18e eeuw werd het gebruikt om een eenheid van Sikh krijgers te beschrijven. In 3HO werd hij gebruikt om een werkgroep van sevadars aan te duiden.

Ransabhai De hele nacht kirtan en devotionele muziek. Doe mee met het hele kamp voor deze gezellige en goddelijke nacht. Je mag gaan liggen (met je hoofd naar de goeroe toe) of rechtop zitten; luister of zing mee.

Sahej paath Een volledige lezing van de Siri Guru Granth Sahib volbracht op het schema van de lezer (een Akhand Paath is een volledige en ononderbroken lezing zonder pauzes). Een Sahej Paath of een Akhand Paath kan door één of meer voorlezers worden gedaan.

Sangat Sangat is een groep mensen die goede gemeenschap en spirituele steun biedt aan haar leden. De Goeroe verwijst vaak naar het 'gezelschap van heiligen' of het 'gezelschap van de heiligen'. Wanneer we toegewijd zijn en op één lijn met de Waarheid, worden we dit 'gezelschap van heiligen'.

Sat Nam "Waarheid is mijn identiteit."

Seva Onbaatzuchtige dienst; dienst vanuit het hart.

Shabd Lied ter ere van God.

Singh Het tweede deel van elke spirituele naam voor mannen. Singh betekent "de leeuw van God". De namen Kaur en Singh staan voor adel, gratie, kracht, moed en bewust leven.

Siri Guru Granth Sahib De belichaming van alle Sikh Dharma wijsheid. Hoewel het de vorm heeft van een groot boek met de verzamelde geschriften van de Sikh Goeroes en andere vereerde heiligen, vertegenwoordigt dit voor Sikhs de levende vorm van hun Goeroe.

Wahe Guru Ji Ka Khalsa, Wahe Guru Ji Ki Fateh! "Alle reinheid behoort God toe, alle overwinning behoort God toe."