Do's & Don'ts

Groepsbijeenkomsten vereisen altijd het opstellen van regels. 

We verzoeken je vriendelijk deze richtlijnen bewust na te leven om een harmonieuze omgeving voor iedereen te garanderen. De volgende Do's en Don'ts zijn in de loop der jaren verfijnd op basis van onze collectieve ervaringen. Ons diepste streven is dat iedereen het bewustzijn belichaamt dat wordt verwacht van individuen die zich identificeren als yogi's.

Samengevat:

  • GEEN DRUGS OF ALCOHOL TOEGESTAAN. Bij overtreding volgt onmiddellijke verwijdering;
  • Aangezien de camping in een dorp ligt, verzoeken we je om geen lawaai te maken tussen 22.00 en 07.30 uur;
  • Maak je vaat schoon op aangewezen plekken en vermijd afwassen bij waterstations;
  • Aangezien dit een scoutskamp is waar kinderen aanwezig zijn, verzoeken we u vriendelijk onze gastheren te respecteren en af te zien van naaktheid in het openbaar;
  • Hoewel we je liefde voor de natuur waarderen, verzoeken we je om gebruik te maken van de aanwezige toiletten in plaats van het omringende bos;
  • Neem geen onnodige waardevolle spullen mee naar het kamp;
  • Let op wespen op het terrein; help een schoon kamp te houden door etensresten op de juiste manier weg te gooien om ze af te schrikken. Als je nesten tegenkomt, pak ze dan aan voordat de wespen overlast veroorzaken;
  • In geval van allergieën, gelieve onmiddellijk het Eerste Hulp-team op de hoogte te brengen;
  • Houd er rekening mee dat het terrein niet exclusief voor ons is; bepaalde gebieden zijn verboden terrein. U kunt de algemene kaarten raadplegen voor de toegestane zones. Er vinden gelijktijdig scoutsactiviteiten plaats; we vragen je vriendelijk om hun privacy te respecteren en te voorkomen dat je hun aangewezen gebieden betreedt;
  • Bovendien is toegang niet toegestaan tot de zelfbedieningsruimte, het prieel bij de ingang, de kantoren van het personeel van Jambville of privéwoningen op het terrein.