Voorwaarden van de Service

Voorwaarden van de Service

Enkele diverse richtlijnen

Gelieve het volgende te lezen en ermee akkoord te gaan

Lees en ga akkoord met het volgende:

1. Ik erken dat de instructies van het personeel van het European Yoga Festival te allen tijde moeten worden opgevolgd om de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen.

2. Ik begrijp dat ik door lid te worden of door mijn lidmaatschap uit te breiden tot de Stichting 3HO Europe, recht heb op deelname aan het jaarlijks gehouden Europees Yoga Festival en geabonneerd ben op de 3HO Europe Nieuwsbrief.

3. Het lidmaatschap van de Stichting 3HO Europe loopt voor het lopende jaar van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

4. Indien een opname, bijvoorbeeld per foto of video, van een groepsevenement mij zou tonen, geef ik toestemming voor de reproductie en elk ander gebruik van deze opname voor alle doeleinden van de 3HO Europe Foundation en het European Yoga Festival.

5. Ik behoud mij het recht voor deze toestemming in te trekken. In dat geval zal de Stichting 3HO Europe het gebruik van dit materiaal staken na een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van deze intrekking.

6. Ik bevestig dat ik het recht heb om deze overeenkomst vrijelijk aan te gaan, dat ik niet beperkt ben door verplichtingen jegens de partijen en dat er voor mij geen financiële verplichtingen of verbintenissen uit deze overeenkomst voortvloeien.

7. Ik doe hierbij afstand van alle rechten, auteursrechtelijk en anderszins, voor het gebruik van mijn naam, gelijkenis, afbeelding, stem, verschijning en optreden voor elk doel dat de 3HO Europe Foundation en het European Yoga Festival geschikt achten.

8. Ik onthef en vrijwaar 3HO Europe Foundation, het European Yoga Festival en haar functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers uitdrukkelijk van alle bekende en onbekende claims die voortvloeien uit, of op enigerlei wijze verband houden met het hierboven verleende gebruik en verklaringen.

9. De hierin verleende rechten zijn eeuwigdurend en wereldwijd.

10. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijzelf (en elke persoon jonger dan 18 jaar die mij vergezelt) om de veiligheidsregels toe te passen die het European Yoga Festival en 3HO Europe Foundation implementeren voor de veiligheid en beveiliging van alle deelnemers.

11. Gezien de sanitaire situatie neem ik de verantwoordelijkheid voor de gezondheidstoestand van mijzelf en mijn gezin. 12. Ik ga ermee akkoord te voldoen aan de eisen van de autoriteiten tijdens het Europese Yoga Festival.

12. Ik heb de regels en het doel van het European Yoga Festival en de 3HO Europe Foundation gelezen en ga ermee akkoord. Ik kan volledige informatie vinden op https://europeanyogafestival.eu en www.3ho-europe.org

13. Annuleringsvoorwaarden:

     A - Als u besluit te annuleren voor 5 juli 2023 - U zult 100% terugbetaald krijgen van het bedrag dat u betaald heeft.

     B - Als je besluit te annuleren tussen 5 juli 2023 en 7 dagen voor de startdatum van het festival - vóór 29 juli 2023 - krijg je alleen 50% van het bedrag dat je hebt betaald terugbetaald.

     C - Als u tussen 29 juli 2023 en de start van het festival annuleert - krijgt u alleen het betaalde bedrag 25% terugbetaald.

     D - Als u besluit te annuleren na aanvang van het festival - komt u niet in aanmerking voor enige terugbetaling.

Alle data zijn berekend in CET - Centraal Europese Tijd.

Als u wilt annuleren, stuur ons dan een e-mail naar accounts(at)3ho-europe.org met vermelding van de volledige reden voor uw annulering.

De datum en het tijdstip van uw e-mail worden gebruikt als bewijs van de annuleringsdatum en -tijd.

RUST TIJD

Om ons te helpen op te staan voor sadhana, dat elke ochtend om 4 uur begint, heeft het kamp elke avond een stille tijd vanaf 22 uur. Gelieve deze tijden te respecteren.

MOBIELE TELEFOONS

Wij raden u ten zeerste aan om tijdens de 7 dagen van het festival een digitale detox te proberen.

Als je toch je telefoon moet gebruiken, wees dan discreet en respecteer dat het festivalterrein een heilige genezingsplek is.

Als u opnamen wilt maken van workshops, is het raadzaam van tevoren contact op te nemen met de workshopleider en hun toestemming te vragen.

Laad je telefoon alleen op bij de oplaadpunten voor mobiele telefoons bij de ingang van het festival. We raden nog steeds aan om laptops thuis te laten.

FOTOGRAFIE

We moedigen je aan om je ervaringen op het festival te fotograferen en te delen. We vragen je echter om je intuïtie te volgen over wat/waar geschikt is om te fotograferen en wat door anderen als opdringerig kan worden ervaren. Vergeet niet dat dit een heilige plaats is en een tijd van genezing voor velen die misschien niet gefotografeerd willen worden. En wees alstublieft gevoelig en fotografeer geen kinderen. We willen een veilige plek creëren waar iedereen bij EYF gewoon kan ZIJN, vooral tijdens de Tunnel van Liefde.

GEEN FLYERS / GEEN ARTIKELEN

Om een visueel vredig evenement te creëren en papierafval te verminderen, hanteren we een no-flyer beleid op het festival. Daarom is het niet toegestaan om ansichtkaarten of posters op het festivalterrein op te hangen, met inbegrip van het uitdelen van flyers aan mensen in het sadhana-veld of het ophangen ervan op autoruiten op de parkeerplaats.