Warunki świadczenia usług

Proszę przeczytać i wyrazić zgodę na następujące postanowienia

1. Przyjmuję do wiadomości, że instrukcje personelu Europejskiego Festiwalu Jogi muszą być zawsze przestrzegane w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony wszystkich uczestników.

2. Rozumiem, że stając się członkiem lub rozszerzając swoje członkostwo na Fundację 3HO Europe, mam prawo do udziału w organizowanym corocznie Europejskim Festiwalu Jogi oraz otrzymuję subskrypcję Newslettera 3HO Europe.

3. Członkostwo w Fundacji 3HO Europe trwa w bieżącym roku od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023.

4. W przypadku pokazania mi nagrania, np. fotograficznego lub wideo, z wydarzenia grupowego, wyrażam zgodę na powielanie i wszelkie inne wykorzystanie tego nagrania dla dowolnych celów Fundacji 3HO Europe i Europejskiego Festiwalu Jogi.

5. Zastrzegam sobie prawo do wycofania tej zgody. W takim przypadku Fundacja 3HO Europe zaprzestanie wykorzystywania tych materiałów po upływie dwunastu miesięcy od momentu otrzymania informacji o wycofaniu zgody.

6. Potwierdzam, że mam prawo do swobodnego zawarcia niniejszej Umowy, że nie jestem ograniczony żadnymi zobowiązaniami wobec stron oraz że w wyniku zawarcia niniejszej Umowy nie powstaną dla mnie żadne zobowiązania ani obowiązki finansowe.

7. Niniejszym zrzekam się wszelkich praw, autorskich i innych, do wykorzystania mojego nazwiska, podobizny, wizerunku, głosu, wyglądu i występu w dowolnym celu, jaki Fundacja 3HO Europe i Europejski Festiwal Jogi uznają za stosowny.

8. W sposób wyraźny zwalniam i zabezpieczam Fundację 3HO Europe, Europejski Festiwal Jogi oraz ich kierownictwo, pracowników, agentów i osoby wyznaczone przed wszelkimi roszczeniami znanymi i nieznanymi, wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z wyżej wymienionymi sposobami wykorzystania i oświadczeniami.

9. Prawa przyznane w niniejszym dokumencie są wieczyste i ogólnoświatowe.

10. Przyjmuję do wiadomości, że Europejski Festiwal Jogi w 2022 roku będzie organizowany w specjalnych warunkach ze względu na COVID-19 i biorę odpowiedzialność za stosowanie zasad bezpieczeństwa, które Europejski Festiwal Jogi i Fundacja 3HO Europe wprowadzają dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich uczestników.

11. Biorę odpowiedzialność za siebie i wszystkie towarzyszące mi osoby poniżej 18 roku życia, aby stosować zasady bezpieczeństwa, które Europejski Festiwal Jogi i Fundacja 3HO Europe wprowadzają dla bezpieczeństwa i ochrony wszystkich uczestników.

12. Biorąc pod uwagę sytuację sanitarną, biorę odpowiedzialność za stan zdrowia swój i (oraz wszystkich towarzyszących mi osób poniżej 18 roku życia). Wyrażam zgodę na podporządkowanie się wymaganiom władz podczas Europejskiego Festiwalu Jogi.

13. Przedstawię mniej niż 48 godzinny negatywny test COVID-19 po przyjeździe dla siebie i każdej osoby poniżej 18 roku życia towarzyszącej mi na Festiwalu -. prosimy o zapoznanie się ze stroną "Zasady bezpieczeństwa Covid" na naszej stronie internetowej przed podróżą na Europejski Festiwal Jogi, aby sprawdzić wymagania dotyczące ważności testów Covid oraz wszelkie inne rządowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podróży i uczestnictwa w wydarzeniach.

14. Wyrażam zgodę na możliwość przeprowadzenia testu Covid-19 na terenie Europejskiego Festiwalu Jogi i zgadzam się na poddanie się temu testowi przeze mnie i każdą osobę poniżej 18 roku życia. W tym przypadku testy zostaną w całości opłacone przez Fundację 3HO Europe.

15. Jeśli ja lub towarzysząca mi osoba poniżej 18 roku życia przebywaliśmy na obszarze wysokiego ryzyka i/lub wysokiego wskaźnika zakażeń wirusem COVID-19 lub jakąkolwiek jego odmianą w ciągu ostatnich 10 dni przed Europejskim Festiwalem Jogi, zgadzamy się nie brać udziału w festiwalu.

16. Jeśli u mnie lub towarzyszącej mi osoby poniżej 18 roku życia wynik testu na obecność COVID-19 będzie pozytywny, zobowiązuję się do przestrzegania zasad ustalonych przez rząd francuski w czasie trwania Europejskiego Festiwalu Jogi i do natychmiastowego opuszczenia festiwalu.

17. Zapoznałem się z zasadami i celami Europejskiego Festiwalu Jogi oraz Fundacji 3HO Europe i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Pełne informacje na ten temat mogę znaleźć na stronie www.euroepanyogafestival.eu oraz www.3ho-europe.org

18. Rezygnacja: Ze względu na szczególne warunki, w jakich organizowany jest Europejski Festiwal Jogi w 2022 roku, poniżej przedstawiamy naszą Politykę anulowania rezerwacji:

    A - Jeśli zdecydujesz się anulować przed 30 czerwca 2022 - Będziesz 100% zwrot zapłaconej kwoty.

    B - Jeśli zdecydujesz się anulować po 30 czerwca i przed 15 lipca 2022 - Będziesz 75% zwrot zapłaconej kwoty.

    C - Jeśli zdecydujesz się zrezygnować po 15 lipca, a przed 23 lipca 2022 - Otrzymasz 25% zwrot wpłaconej kwoty.

   D - Jeśli zdecydujesz się zrezygnować po 23 lipca 2022 roku - nie będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy.

> Wszystkie daty są obliczane według czasu środkowoeuropejskiego (CET).

> Jeśli chcesz zrezygnować z usługi, wyślij do nas wiadomość e-mail na adres accounts@3ho-europe.org podając pełną przyczynę rezygnacji.

> Data i godzina wysłania wiadomości e-mail zostanie wykorzystana jako dowód daty i godziny anulowania rezerwacji. 

Kilka różnych Wytyczne

CZAS ODPOCZYNKU

Aby pomóc nam wszystkim wstać na sadhanę, która zaczyna się o 4 rano każdego dnia, w obozie obowiązuje cisza nocna od 22:00 każdego wieczoru. Prosimy o przestrzeganie tego czasu.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Gorąco polecamy przeprowadzenie cyfrowego detoksu w ciągu 7 dni festiwalu.

Jeśli musisz skorzystać z telefonu, zachowaj dyskrecję i uszanuj fakt, że teren festiwalu jest świętym miejscem uzdrawiania.

Jeśli chcesz nagrywać warsztaty, warto wcześniej skontaktować się z prowadzącym warsztaty i uzyskać jego zgodę.

Prosimy o ładowanie telefonów tylko w wyznaczonych punktach ładowania telefonów komórkowych znajdujących się przy wejściu na festiwal. Nadal zalecamy pozostawienie laptopów w domu.

FOTOGRAFIA

Zachęcamy do fotografowania i dzielenia się swoimi doświadczeniami z festiwalu. Prosimy jednak, abyście kierowali się intuicją, co/kiedy jest odpowiednie do fotografowania, a co może być postrzegane przez innych jako natrętne. Proszę pamiętać, że jest to święte miejsce i czas uzdrowienia dla wielu osób, które mogą nie życzyć sobie, by je fotografowano. Prosimy też o zachowanie wrażliwości i nie fotografowanie dzieci. Pragniemy stworzyć bezpieczne miejsce, w którym każdy w EYF może po prostu BYĆ, szczególnie podczas Tunelu Miłości.

BRAK ULOTEK / BRAK PRZEDMIOTÓW

Aby stworzyć spokojną wizualnie atmosferę festiwalu i zmniejszyć ilość odpadów papierowych, stosujemy zasadę zakazu ulotek. W związku z tym rozklejanie pocztówek lub plakatów na terenie festiwalu, w tym rozdawanie ulotek osobom na polu sadhany lub umieszczanie ich na szybach samochodów na parkingu, jest niedozwolone.