Biała Joga Tantryczna umożliwia przełamanie podświadomych blokad, dzięki czemu możesz mieć przyjemniejsze życie. W najkrótszym czasie możesz doświadczyć uwolnienia od wielu ciężarów, które nosisz w swoim umyśle.

CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ

Biała Joga Tantryczna® jest wykonywana w parach jako medytacja grupowa. Siadasz naprzeciwko partnera i podążasz za instrukcjami do medytacji podanymi na wideo przez Mahan Tantrę, Yogi Bhajana. Przedstawiciel Mahan Tantry będzie obecny, aby ułatwić warsztat. Obecnie wszyscy facylitatorzy Jogi Białej Tantry studiowali osobiście z Yogi Bhajanem. Rolą facylitatora jest zapewnienie, że metodologia przekazana przez Yogi Bhajana jest realizowana i pomoc uczestnikom w maksymalizacji ich doświadczenia.

JAK TO DZIAŁA?

Wyobraź sobie, że energia wszechświata jest zarówno równoległa jak i prostopadła, jak tkanina utkana razem. Tak jak tkanina staje się mocniejsza, kiedy jest rozciągnięta na przekątnej, tak samo mocniejsza jest energia Białej Jogi Tantrycznej® na przekątnej, czyli "Z". Energia ta przecina bloki, które utknęły w podświadomym umyśle.

Używając energii diagonalnej, Tantryk Mahan łączy swoje ciało subtelne z ciałami subtelnymi uczestników poprzez moderatora kursu. Działa to tak samo jak światowy system telefoniczny, który opiera się na satelitach i energii elektromagnetycznej w celu połączenia dwóch stron.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

Nie ma żadnych warunków wstępnych do uczestnictwa w Jodze Białej Tantry®. Początkujący dostroją się do swoich wewnętrznych energii i będą cieszyć się głębokim i czasami wymagającym doświadczeniem medytacyjnym. Bardziej zaawansowani praktykujący medytację pogłębią swoje doświadczenie i dokonają nowych wejść w swoją duchową świadomość.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Zaleca się, aby na kurs przyjść gotowym do medytacji, po wykonaniu kilku ćwiczeń jogi lub rozciągania.

CO PRZYNIEŚĆ?

  • Noś luźne, wygodne, białe ubrania. Biel łączy wszystkie kolory i wzmacnia twoje pole magnetyczne i siłę auryczną.
  • Nosić białe bawełniane nakrycie głowy, które całkowicie zakrywa głowę i pozostanie na niej bezpiecznie podczas ćwiczeń z ruchem.
  • Prosimy o przyniesienie koca lub kożucha do siedzenia oraz lekkiego koca do przykrycia się w czasie relaksacji.
  • Ponieważ jest to proces oczyszczania, będziesz chciał pić wodę.

DALSZA PRAKTYKA

W całej Europie (i na świecie) organizowane są również jednodniowe kursy Jogi Białej Tantry - zapraszamy na stronę ich strona internetowa w przypadku dat.

CERTYFIKAT SZKOLENIA NAUCZYCIELI NA POZIOMIE 1

Twój udział w dniu Białej Jogi tantrycznej spełnia oficjalne kryteria uznania KRI.
Dedykowany personel dostarczy Twój certyfikat na koniec dnia.

TANTRA - Guru Hans Singh Douqué

Encounter
Poprzez lepsze zrozumienie siebie i swoich tajemnic jesteśmy w stanie tolerować i odczuwać współczucie dla wszystkich innych. To właśnie w tym zrelaksowanym stanie możemy odkryć nasz nieskończony potencjał wolności, kreatywności i miłości. Możemy również doświadczyć jedności wszystkich rzeczy i miłości nieodłącznej od wszelkiego stworzenia. To właśnie tutaj Tantryczna Joga czyni nas jednością z Jedynym każdym.
Każdy kurs Jogi Tantrycznej jest najwyższą esencją i energią tego konkretnego momentu czasu i przestrzeni. Każdy kurs jest więc unikalny, a możliwość doświadczenia jego działania w taki właśnie sposób nadarza się tylko raz. Każdy kurs kładzie nacisk na oczyszczenie i rozwój jakiejś szczególnej części Twojej istoty w kierunku większej wolności wyboru. Wolność wyboru, kiedy jest wykonywana, jest procesem podejmowania decyzji nieskrępowanym przez ograniczające narzucające się nawyki, takie jak strach przed nieznanym, fobie lub fizyczne i psychologiczne zależności. Mając to na uwadze, oczyszczający efekt przepływu tantrycznego nie powinien być ponownie rozważany jako cel, ale raczej jako nowy początek życia w przyspieszonym wzroście dla tych, którzy są gotowi przyjąć i utrzymać jakąś formę samorozwijającej się dyscypliny.
W tym sensie Tantryczna Joga jest nauką i sztuką, o której tak naprawdę nigdy nie można myśleć i nigdy nie można się jej nauczyć, trzeba jej doświadczyć.                 

Zmiany
Efekty Jogi Tantrycznej dochodzą do najpełniejszego wyrazu w osobie po 40-90 dniach od samego kursu. Tak długo, jeśli nie dłużej, trwa akcja i reakcja energii, aby ustabilizować się w bardziej otwartym i zrelaksowanym zachowaniu.
Istnieją zasadniczo dwa rodzaje zmian, które mogą nastąpić w twojej osobowości. Albo będziesz piękny i osiągniesz wyższy stan świadomości, albo będziesz nieszczęśliwy. Biała Tantra wpływa na ciebie w obie strony.

Fragment książki TANTRA autorstwa Guru Hans Singh Douqué.© dzięki uprzejmości rodziny.