Nowe i bieżące inicjatywy mające na celu zmniejszenie wpływu Festiwalu

Żadnych ulotek!

Kilka lat temu rozpoczęliśmy politykę "No Flyer" na festiwalu, aby zmniejszyć ilość druków i papieru, które są przynoszone (i często zostawiane) na festiwalu. Okazało się to wielkim sukcesem i będziemy to kontynuować w kolejnych latach. Prosimy więc o nieprzynoszenie na Festiwal żadnych ulotek. Tegoroczny program będzie tylko w wersji cyfrowej: możecie wydrukować swój własny w domu.Zadbamy też o to, by niektóre z nich zostały wywieszone w całym obozie.

Recykling odpadów na Festiwalu

Festiwal dba o minimalizację odpadów i recykling tam, gdzie to możliwe.3 lata temu obóz dziecięcy dokonał ogromnego odejścia od jednorazowych talerzyków na przekąski i lunch, na rzecz przynoszenia przez każde dziecko swoich naczyń i posiadania systemu zmywania naczyń w obozie.

Jambville jest bardzo świadome swojego recyklingu. Nasz menedżer ds. zielonego festiwalu podzieli się z Państwem przed rozpoczęciem EYF wskazówkami dotyczącymi bardziej ekologicznego festiwalu.