Warunki obsługi

Warunki obsługi

Kilka różnych wskazówek

Proszę przeczytać i wyrazić zgodę na następujące postanowienia

Prosimy o przeczytanie i zaakceptowanie poniższych warunków:

1. Przyjmuję do wiadomości, że instrukcje personelu Europejskiego Festiwalu Jogi mają być przestrzegane przez cały czas w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony wszystkich uczestników.

2. Przyjmuję do wiadomości, że stając się członkiem lub przedłużając członkostwo w Fundacji 3HO Europe, jestem uprawniony do udziału w Europejskim Festiwalu Jogi, który odbywa się corocznie, i jestem subskrybentem biuletynu 3HO Europe.

3. Członkostwo w Fundacji 3HO Europe trwa w bieżącym roku od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

4. Jeśli nagranie, na przykład w formie zdjęcia lub wideo, z wydarzenia grupowego będzie mnie przedstawiać, wyrażam zgodę na powielanie i wszelkie inne wykorzystanie tego nagrania do dowolnych celów Fundacji 3HO Europe i Europejskiego Festiwalu Jogi.

5. Zastrzegam sobie prawo do wycofania niniejszej zgody. W takim przypadku Fundacja 3HO Europe zaprzestanie wykorzystywania tych materiałów po upływie dwunastu miesięcy od otrzymania powiadomienia o wycofaniu zgody.

6. Potwierdzam, że mam prawo do swobodnego zawarcia niniejszej Umowy, że nie jestem ograniczony żadnymi zobowiązaniami wobec stron oraz że nie ma wobec mnie żadnych zobowiązań finansowych ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

7. Niniejszym zrzekam się wszelkich praw, praw autorskich i innych, do wykorzystywania mojego imienia i nazwiska, podobizny, wizerunku, głosu, wyglądu i występów w dowolnym celu, jaki Fundacja 3HO Europe i Europejski Festiwal Jogi uznają za stosowny.

8. Wyraźnie zwalniam i zabezpieczam Fundację 3HO Europe, Europejski Festiwal Jogi oraz jej funkcjonariuszy, pracowników, agentów i wyznaczone osoby przed wszelkimi znanymi i nieznanymi roszczeniami wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z wyżej wymienionymi sposobami korzystania i oświadczeniami.

9. Prawa przyznane w niniejszym dokumencie są wieczyste i obowiązują na całym świecie.

10. Biorę odpowiedzialność za siebie (i każdą towarzyszącą mi osobę poniżej 18 roku życia) w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa, które Europejski Festiwal Jogi i Fundacja 3HO Europe wdrażają w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

11. Biorąc pod uwagę sytuację sanitarną biorę odpowiedzialność za stan zdrowia swój i swojej rodziny. Zgadzam się przestrzegać wymogów władz podczas Europejskiego Festiwalu Jogi.

12. Przeczytałem i zgadzam się przestrzegać zasad i celu Europejskiego Festiwalu Jogi i Fundacji 3HO Europe. Pełne informacje mogę znaleźć na stronie https://europeanyogafestival.eu oraz www.3ho-europe.org

13. Warunki anulowania:

     A - Jeśli zdecydujesz się anulować subskrypcję przed 5 lipca 2023 r., otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 100%.

     B - Jeśli zdecydujesz się zrezygnować między 5 lipca 2023 r. a 7 dni przed datą rozpoczęcia festiwalu - przed 29 lipca 2023 r. - otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty tylko w wysokości 50%.

     C - Jeśli anulujesz subskrypcję między 29 lipca 2023 r. a rozpoczęciem festiwalu, otrzymasz zwrot tylko 25% wpłaconej kwoty.

     D - Jeśli zdecydujesz się zrezygnować po rozpoczęciu festiwalu - nie będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy.

Wszystkie daty są obliczane w CET - czasie środkowoeuropejskim.

Jeśli chcesz anulować subskrypcję, wyślij nam wiadomość e-mail na adres accounts(at)3ho-europe.org podając pełną przyczynę rezygnacji.

Data i godzina wysłania wiadomości e-mail zostanie wykorzystana jako dowód daty i godziny anulowania.

CZAS ODPOCZYNKU

Aby pomóc nam wszystkim wstać na sadhanę, która zaczyna się o 4 rano każdego dnia, w obozie obowiązuje cisza nocna od 22:00 każdego wieczoru. Prosimy o przestrzeganie tego czasu.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Gorąco polecamy przeprowadzenie cyfrowego detoksu w ciągu 7 dni festiwalu.

Jeśli musisz skorzystać z telefonu, zachowaj dyskrecję i uszanuj fakt, że teren festiwalu jest świętym miejscem uzdrawiania.

Jeśli chcesz nagrywać warsztaty, warto wcześniej skontaktować się z prowadzącym warsztaty i uzyskać jego zgodę.

Prosimy o ładowanie telefonów tylko w wyznaczonych punktach ładowania telefonów komórkowych znajdujących się przy wejściu na festiwal. Nadal zalecamy pozostawienie laptopów w domu.

FOTOGRAFIA

Zachęcamy do fotografowania i dzielenia się swoimi doświadczeniami z festiwalu. Prosimy jednak, abyście kierowali się intuicją, co/kiedy jest odpowiednie do fotografowania, a co może być postrzegane przez innych jako natrętne. Proszę pamiętać, że jest to święte miejsce i czas uzdrowienia dla wielu osób, które mogą nie życzyć sobie, by je fotografowano. Prosimy też o zachowanie wrażliwości i nie fotografowanie dzieci. Pragniemy stworzyć bezpieczne miejsce, w którym każdy w EYF może po prostu BYĆ, szczególnie podczas Tunelu Miłości.

BRAK ULOTEK / BRAK PRZEDMIOTÓW

Aby stworzyć spokojną wizualnie atmosferę festiwalu i zmniejszyć ilość odpadów papierowych, stosujemy zasadę zakazu ulotek. W związku z tym rozklejanie pocztówek lub plakatów na terenie festiwalu, w tym rozdawanie ulotek osobom na polu sadhany lub umieszczanie ich na szybach samochodów na parkingu, jest niedozwolone.