Sikh Dharma is een manier van leven die het ontwaken van de ziel aanmoedigt. Veel Sikhs beschrijven het niet als een religie, maar eerder als een levensstijl.

Yogi Bhajan heeft niet geprobeerd iemand tot sikhisme te ‘bekeren’. Sikhs erkennen één God en beschouwen alle wegen naar God van gelijke verdienste. Yogi Bhajan was een vrome Sikh en ging elke week naar de Gurdwara. Veel van zijn studenten, die zo diep door zijn leer waren beïnvloed, wilden met hem mee. Ze raakten geïnspireerd door de leer van de Sikh Goeroes en begonnen dit spirituele pad te volgen, samen met het pad van yoga.

Sikh Dharma en Kundalini delen een aantal gemeenschappelijke punten, waaronder: Naad – de essentie van de geluidsstroom, Simran – een continue staat van meditatie, Shabd Guru – de geluidstechnologie als leraar, Seva – onbaatzuchtige dienstbaarheid.

Het pad van Sikh Dharma vindt zijn oorsprong in de heilige geschriften die door Sikhs worden behandeld als Guru: The Sirī Gurū Granth Sāhib. De 1430 pagina’s bevatten de poëzie en leer van Sikh Goeroes evenals die van heiligen en wijzen van Hindoe en Moslimgeloof, van de 15de tot 17de eeuw.

In Kundalini Yoga begint onze dagelijkse sadhana met het reciteren van Japji Sahib, de eerste pagina’s van de Sirī Gurū Granth Sāhib, de eerste leer van Guru Nanak Ji. Andere fragmenten uit de Sirī Gurū Granth Sāhib zijn als mantra’s opgenomen in de leer van Kundalini Yoga zoals door Yogi Bhajan onderwezen. Een student vroeg Yogi Bhajan eens waarom de mantra’s in Kundalini Yoga uit de Sikh-traditie komen. Zijn antwoord luidde: omdat ze werken.

In 1971 kreeg Yogi Bhajan de titel Siri Singh Sahib, Hoofd religieuze en administratieve autoriteit voor het westelijk halfrond door de president van de SGPC (het bestuursorgaan van Sikh-tempels in India).

Photo credit: Ravi N Jha.