Het Kundalini Research Institute (KRI) is in 1972 opgericht door Yogi Bhajan om de integriteit van de leer te bewaken en ervoor te zorgen dat ze kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties.

KRI is een non-profit organisatie die de leer van Yogi Bhajan uitdraagt op drie manieren:

  1. Studenten en leraren opleiden door lerarenopleidingen te certificeren
  2. Onderzoek doen naar de concrete voordelen van het beoefenen van Kundalini Yoga
  3. Authentiek Kundalini Yoga materiaal doorgeven en publiceren voor studenten en docenten.

De missie van KRI is om de authenticiteit, integriteit en nauwkeurigheid van de leer van Yogi Bhajan te onderschrijven en te behouden. Toen Yogi Bhajan begon met lesgeven, verklaarde hij zijn missie heel duidelijk: “Ik kwam naar het westen om leraren te creëren, niet om studenten te verzamelen”.

Het is de verantwoordelijkheid van KRI erop toe te zien dat de 3 gecertificeerde lerarenopleidingen, de Kundalini Yoga-leer zoals onderwezen door Yogi Bhajan, de hoogste kwaliteit leveren.

KRI is de enige officiële certificerende instantie voor Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan.

De drie niveaus zijn:

  • Niveau één: Instructeur: Basis
  • Niveau twee: Beoefenaar: Transformatie
  • Niveau Drie: Docent: Realisatie

Ga voor meer informatie over KRI naar haar startpagina, kundaliniyogaresearchinstitute.org

Photo credit: Jaijot Kaur.